KategorieNasiona do siewu

Rejony uprawy kukurydzy w Polsce.

Kukurydza jest jedną z bardziej popularnych roślin uprawnych na świecie. Dzięki powszechnemu zastosowaniu i wydajności jest rośliną bardzo pożądaną również przez polskich rolników. Ze względu na zróżnicowane warunki klimatyczne w różnych częściach naszego kraju, aby osiągnąć najlepsze plony należy dobrać odmianę z odpowiednim FAO.

Co to jest FAO?

FAO jest jednym z ważniejszych parametrów jakie należy sprawdzić wybierając odmianę. Jest to wskaźnik wczesności odmian w którym Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) uwzględnia następujący podział:

  • FAO do 190– odmiany bardzo wczesne
  • FAO 200-230– odmiany wczesne
  • FAO 240-250– odmiany średnio wczesne
  • FAO 260-290– odmiany średnio późne
  • FAO 300 i więcej- odmiany późne

Wskaźnik FAO określa nam wczesność odmiany, a co za tym idzie długość okresu wegetacyjnego, koniecznego do zakumulowania suchej masy. Wczesność odmian ma duży wpływ na potencjał plonowania. Jeżeli rolnik wybierze odmianę o FAO zbyt niskim dla danego stanowiska, ryzykuje skróceniem czasu wegetacji, więc jego zbiory mogą być niższe niż wskazuje potencjał. Jeśli natomiast siew jest wykonany zbyt późno dla wybranego regionu, może się przyczynić do opóźnionych zbiorów i zbyt dużej wilgotności ziarna.

Rejony uprawy kukurydzy w Polsce.

Na poniższej mapie przedstawiamy podział Polski na rejony z określeniem najbardziej odpowiedniego wskaźnika FAO dla każdego z nich:

 

REJON I

Rejon południowo-wschodni i południowo-zachodni. Zajmuje obszar od Kotliny Sandomierskiej przez południową część Wyżyny Lubelskiej, Niziny Śląskiej i Pogórza Sudeckiego oraz środkową i zachodnią część Niziny Wielkopolskiej. Są to obszary z najkorzystniejszymi warunkami dla uprawy kukurydzy. Dzięki najlepszym warunkom, mamy tu największą szansę na uzyskanie pełnej dojrzałości roślin w sezonie wegetacyjnym oraz wysoki plon. Rejon I  jest najbardziej odpowiedni do uprawy kukurydzy na ziarno, CCM oraz kiszonkę.

REJON II

Środek kraju to rejon II, który oferuje słabsze warunki dla wzrostu roślin. Najbardziej polecane dla tego rejonu są odmiany kiszonkowe. Natomiast z ziarnowych i CCM największe szanse mają odmiany wcześniejsze.

REJON III

Północe części kraju należące do rejonu III najlepiej sprawdzą się do uprawy wczesnych odmian kiszonkowych. Przy kukurydzy na ziarno istnieje ryzyko, że nie uzyska pełnej dojrzałości przed końcem sezonu wegetacyjnego. W tym rejonie możliwy jest również zbiór CCM, ale warunkiem jest wysianie odmian o jak najniższym FAO.

REJON IV

Ostatni rejon, na wielu mapach łączony z rejonem III to obszary podgórskie. Tutaj zalecane są tylko najwcześniejsze odmiany ze względu na duże ryzyko nie uzyskania pełnej dojrzałości przed końcem sezonu wegetacyjnego.