Szanowni Państwo,

Ochrona sfery prywatności użytkowników serwisu polskieziarno.pl („Serwis”), w tym sklepu internetowego działającego w ramach Serwisu („Sklep Internetowy”), w szczególności ochrony danych osobowych, jest aspektem, który traktujemy priorytetowo. Szanujemy prawo do prywatności i stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane nam przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem, m.in. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Poniżej opisane zostały zasady postępowania z danymi osobowymi osób odwiedzających: Serwis (w konto klienta założone za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie („Konto Klienta”) oraz profile marki Polskie Ziarno w mediach społecznościowych (dalej łącznie: „Kanały Cyfrowe”) oraz zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej działającej pod adresem https://polskieziarno.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Kanałów Cyfrowych jest Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Budzowie 53 (kod pocztowy 57-215), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000653347, NIP: 8871814187, REGON: 366094204 („Administrator”, „my”).

Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@polskieziarno.pl.

Jakie dane przetwarzamy?

W przypadku niezalogowanych Użytkowników Serwisu przetwarzamy numer IP oraz dane z plików cookies. Więcej o plikach cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej Polityki

Zależnie od tego, z jakich naszych usług korzystasz, możemy przetwarzać:

 • jeśli założysz Konto Klienta w Sklepie Internetowym: adres e-mail, historia zakupów,
 • jeśli robisz zakupy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do wysyłki, adres rozliczeniowy, NIP (jeśli jesteś przedsiębiorcą), numer konta (jeśli zapłacisz przelewem bezpośrednio nam),
 • jeśli zamówisz powiadomienie o dostępności Towaru: adres e-mail, informacja o zainteresowaniu Towarem,
 • jeśli skorzystasz z dostępnych kanałów kontaktowych, takich jak formularz kontaktowy – dane osobowe, które nam w czasie tego kontaktu podasz, np. adres e-mail lub inne dane kontaktowe,
 • Możemy przetwarzać także treść, którą stworzysz i podzielisz się z nami w mediach społecznościowych osób trzecich, w tym poprzez aplikacje mediów społecznościowych osób trzecich, takich jak Facebook czy Twitter albo YouTube („Media Społecznościowe”); a także inne dane, co do których udzieliłeś takiej osobie trzeciej prowadzącej Medium Społecznościowe zgodę na to, żeby zostały nam udostępnione. Mogą to być w szczególności np. podstawowe dane Twojego konta w danym Medium Społecznościowym w postaci nazwy, adresu e-mail, aktualnego miejsce zamieszkania, zdjęcia profilowe itp. („Dane Społecznościowe”). W zakresie w jakim jest to prawnie dozwolone, możemy zbierać i publikować treść tworzoną przez Ciebie w związku z różnymi aktywnościami na prowadzonych przez nas Kanałach Cyfrowych w Mediach Społecznościowych takich, jak np. konkursy.

W jaki sposób są zbierane dane i informacje o Użytkownikach?

Zbierane i przetwarzane są te dane, które Użytkownik sam poda – zakładając Konto Klienta, robiąc zakupy w Sklepie Internetowym, zapisując się na newsletter, zamawiając powiadomienie o produkcie, korzystając z dostępnych form kontaktu lub zamieszczając opinię o danym Towarze.

W niektórych przypadkach podczas wizyty na stronie internetowej Serwisu, w tym po zalogowaniu do Konta Klienta, automatycznie (za pomocą plików cookies) mogą być zbierane dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP Użytkownika, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane logowania, rodzaj używanego urządzenia (desktop/ mobile), lokalizacja. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie, personalizacji zawartości Serwisu w celu jego ulepszenia i zapewnienia sprawnej obsługi lub kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników. Więcej o plikach cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej Polityki.

W związku z umieszczaniem w Serwisie treści dostępnych za pośrednictwem serwisu YouTube, możliwe jest zbieranie informacji o Użytkownikach przez administratora tego serwisu.

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem Mediów Społecznościowych, możemy uzyskać dostęp do Danych Społecznościowych oraz do informacji na temat samej takiej interakcji, na przykład na temat tego, czy interakcja ta odbywa się za pośrednictwem wielu takich mediów. Dostęp do powyższych danych możemy uzyskać również za każdym razem, gdy skorzystasz z funkcji Mediów Społecznościowych zintegrowanej z Serwisem takich jak wtyczki.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób Administrator zbiera Twoje dane osobowe informacje w Mediach Społecznościowych oraz tego, jak cofnąć zgodę na ich udostępnianie, należy odwiedzić stronę internetową odpowiedniego Medium Społecznościowego.

Podczas używania wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danego Medium Społecznościowego, a jego administrator otrzymuje informacje o treściach wyświetlonych przez przeglądarkę, nawet jeśli nie posiadasz w nim konta, albo nie jesteś do niego zalogowany. Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych i Administrator nie ma wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek.

Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Medium Społecznościowe oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności danego Medium Społecznościowego.

Więcej informacji na temat wtyczek Facebooka znajdziesz tutaj:: http://developers.facebook.com/plugins

Więcej informacji na temat wtyczek Twittera znajdziesz tutaj: https://twitter.com/about/resources/buttons

Jeśli nie chcesz, aby dostawcy  Mediów Społecznościowych otrzymywali i ewentualnie zapisywali lub wykorzystywali Twoje dane osobowe, nie należy używać przedmiotowych wtyczek.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niepodanie niektórych informacji może wiązać się z brakiem możliwości skorzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu. Dane niezbędne do skorzystania z określonych funkcjonalności są co do zasady oznaczone jako obowiązkowe.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe, lub większej ilości danych niż żądana, następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika. Przetwarzanie odbywa się w takim przypadku na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników możemy przetwarzać w zakresie i celu:

 1. niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowyzmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji tej umowy – dotyczy to zarówno umowy sprzedaży, jak i umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celu zamówienia usług, udostępnienia konkretnych informacji lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa usługi, do celów analitycznych, ulepszania usług oferowanych za pomocą Kanałów Cyfrowych, do utrzymywania kontaktu z użytkownikami i klientami, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu obsługi Kanałów Cyfrowych i wchodzenia w interakcje z użytkownikami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. odpowiadającym udzielonej przez Ciebie zgodzie, w tym zgodzie na stosowanie niektórych typów plików cookie, zgodzie wyrażonej podczas zapisu na Powiadomienie o produkcie – w celu dostarczenia i dopasowania treści do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również do celów marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. wynikającym z obowiązków ciążących na nas z mocy prawa, w szczególności w celu prowadzenia rachunkowości, rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania lub do czasu wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie, w szczególności:

 • w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania,
 • w celu obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do rozwiązania zgłoszonej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą,
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
 • w celach podatkowych i rachunkowych lub innych niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 • w celu prowadzenia działań opartych na Twojej zgodzie albo na naszym uzasadnionym interesie – do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

Czy dane użytkowników mogą zostać przekazane poza EOG?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do tzw. państw trzecich.

Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług, w związku z czym dane Użytkowników mogą być przekazywane do USA w celu ich przechowywania na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo – Facebook, Google, Twitter). Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter Inc.: https://twitter.com/privacy

Linki odsyłające do innych stron

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Nie odpowiadamy za treści przekazywane przez te strony i zalecamy samodzielne zapoznanie się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Kim mogą być odbiorcy danych osobowych?

Możemy udostępnić dane osobowe innym administratorom, np. w celu realizacji usług płatniczych czy kurierskich.

Możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, wspierającym naszą działalność (np. dostawcy usług księgowych), przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych powierzonych im danych osobowych we własnych celach, a dokonywane przez nich przetwarzanie podlega umowom i przepisom chroniącym prawa użytkowników.

Czy profilujemy dane Użytkowników?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji , mających wpływ na Twoje prawa i obowiązki czy wolności.

Dane osobowe mogą być jednak profilowane w ramach strony internetowej Serwisu i technologii śledzących, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu treści kierowanych do danego użytkownika. Informacje te nie są jednak powiązane z danymi osobowymi użytkownika podawanymi np. w formularzach zamówienia czy kontaktowych. Profilowanie, o którym mowa, nie powinno mieć żadnego wpływu na Twoją sytuację prawną, a może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do Twoich zainteresowań.

Masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na Twoje prawa i obowiązki.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

Masz prawo do żądania od nas:

 • dostępu do dotyczących Cię danych osobowych,
 • sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • usunięcia dotyczących Cię danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej.

Jeśli dane są przetwarzane na innej podstawie niż Twoja zgoda, możesz wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

Administrator zwraca jednak uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Realizacja uprawnień nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. Ograniczenia w korzystaniu z przysługujących użytkownikom praw szczegółowo określa RODO.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu realizacji swoich praw możesz zwrócić się do nas poprzez adres e‑mail: sklep@polskieziarno.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora. W wiadomości należy wskazać zakres swoich żądań. Odpowiedzi udzielimy w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.