Wyświetlanie 1–16 z 17 wyników

Kukurydza, jest obok pszenicy i ryżu, najważniejszą rośliną uprawną na świecie. Wymusza to ciągły rozwój oraz powstawanie jej nowych odmian.

Ziarna tej rośliny można wykorzystać na kilka sposobów: jako paszę (ziarno na kiszonkę), do celów przemysłowych (produkcja bioetanolu) oraz do celów spożywczych (kukurydza na ziarno, przeznaczona do produkcji mąki czy kaszki).

Wymagania stawiane odmianom kukurydzy na ziarno

Nie każde ziarno kukurydzy nadaje się do przerobu młynarskiego. Odmiany kukurydzy przeznaczone na ziarno powinny się charakteryzować wysokim poziomem plonowania.

Powinny być również odporne na choroby i szkodniki, ale również warunki atmosferyczne (np. susze).

Ważną cechą kukurydzy przeznaczonej na ziarno jest równiej jej wczesność oraz stabilność plonowania w nietypowych warunkach pogodowych.
Szacuje się, że prawidłowy dobór odmiany kukurydzy na ziarno decyduje w 30% o uzyskanym z jej uprawy zysku.

Dobór odpowiedniej wczesności kukurydzy

Wczesność kukurydzy określa się tzw. liczbą FAO. Im jest ona wyższa, tym odmiana jest późniejsza. Zgodnie z wytycznymi Polska dzieli się na 4 regiony wczesności (cały system obejmuje ich 9).

Rejon pierwszy to region z liczbą FAO do 300 (odmiana późna). W regionie II waha się ona od 230 do 260 (odmiana średnio wczesna). W regionie III jest to wartość do 210 (odmiana wczesna). Region IV – górski – charakteryzuje się FAO poniżej 200.

W przypadku kukurydzy przyjmuje się, że im wyższy współczynnik FAO, tym większy jej potencjał plonowania. Kukurydza o wysokim FAO nie będzie się jednak nadawać do uprawy na północy Polski.

Wynika to z niekorzystnych warunków termicznych, które mogą uniemożliwić jej osiągnięcie dojrzałości odpowiedniej do zbiorów, a związanej z wilgotnością ziarna na poziomie min 45%.

Odmiany typy FLINT oraz DENT

Odmiany tego typu to odmiany mieszane. Kukurydza FLINT charakteryzuje się lepszą odpornością na chłód, wcześniejszym kwitnieniem oraz sporą odpornością na choroby.

Sprawdzi się ona w rejonach, gdzie występuje chłodna lub zimna wiosna oraz na stanowiskach zimnych. Odmiana typu DENT jest natomiast polecana do uprawy w regionach cieplejszych.

Inne ważne cechy kukurydzy przeznaczonej na ziarno

Wczesność odmiany jest jedną z najważniejszych cech nasion przeznaczonych na ziarno. Istnieje jednak szereg innych parametrów, które również mają duże znaczenie. Jedynym z tych parametrów jest tolerancja na wylęganie.

Parametr ten jest istotny w ostatnich fazach wegetacji oraz przed zbiorem. Przykładowo odmiana stojąca kukurydzy łatwiej się omłaca. Kolejna ważna cecha jaką powinna posiadać kukurydza przeznaczona na ziarno to tolerancja na zmniejszoną obsadę.

Wynika to z faktu, że zastosowanie niewłaściwej ilości wysiewu, może sprawić, że rośliny będą w gorszej kondycji, co w rezultacie przełoży się na wysokość plonu.

Wybierając nasiona na kukurydzę przeznaczoną na ziarno należy decydować się na odmiany mało podatne na atak grzybów z rodziny Fusarium. Wynika to z faktu, że grzyby te w całości dyskwalifikują daną partię kukurydzy w skupie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nasion kukurydzy przeznaczonej na ziarno dostępnych w naszym sklepie.

Kukurydza jest to roślina jednoroczna z rodziny wiechlinowatych. Stanowi, wraz z pszenicą i ryżem jedną z głównych roślin uprawnych na całym świecie.

Ziarna kukurydzy mają szerokie zastosowanie w przemyśle młynarskim do wytwarzania mąki, a także w przemyśle spożywczym do produkcji kasz, płatków kukurydzianych, oleju, popcornu, można ją jeść ugotowaną. Można z niej pozyskać fruktozę, krochmal, biogaz.

W przemyśle rolniczym ma szerokie zastosowanie w produkcji paszy- wytwarza się z niej kiszonkę.

Odmiany kukurydzy na ziarno- jakie wymogi musi spełnić?

Jednym z głównych zastosowań kukurydzy jest jej wykorzystanie w przemyśle młynarskim. Nie każe ziarno kukurydzy może być jednak użyte w tej branży. Najlepsze odmiany kukurydzy na ziarno, to te o wysokim poziomie plonowania.

Wybierając odmianę kukurydzy na ziarno warto zwrócić uwagę czy jest ona odporna na choroby, szkodniki, warunki atmosferyczne, jaka jest szybkość wzrostu i czy roślina będzie wysoka i ulistniona.

Ważna cechą kukurydzy na ziarno jest jej wczesność plonowania oraz odporność na ciężkie warunki atmosferyczne.Prawidłowy dobór kukurydzy na ziarno, wpływa nawet w 30% na przyszły zysk z jej uprawy.

Optymalna wczesność wzrostu

Liczba FAO jest to system cyfrowych oznaczeń będący wskaźnikiem wczesności odmian. Liczba ta określa okres wegetacyjny potrzebny do zakumulowania suchej masy. Im liczba FAO jest wyższa tym później będzie wzrastała dana odmiana.

Liczbę FAO danej odmiany można poznać w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin. Zgodnie z  wytycznymi w Polsce są 4 regiony wczesności (ogólnie jest ich 9).

Liczba FAO w pierwszym regionie wynosi 300 i jest to późna odmiana, w drugim regionie waha się między 230, a 260 i jest to odmiana średnio wczesna. Trzeci region ma wartość do 210 i stanowi odmianę wczesną. Region czwarty charakteryzuje się liczbą FAO mniejszą niż 200.

W odniesieniu do kukurydzy zakłada się, że im wyższa liczba FAO tym wyższy potencjał plonowania. Należy jednak pamiętać, że kukurydza z wysokim FAO nie nadaje się do uprawy w północnej części Polski.

Wynika to z tego, że występują tam niekorzystne warunki termiczne, które uniemożliwiają kukurydzy osiągnięcie dojrzałości. Spowodowane jest to wysoką wilgotnością ziarna w tym regionie, występująca na poziomie 45%.

Odmiana FLINT i DENT

Typy FLINT i DENT, obok budowy ziarna różnią się miedzy sobą wyglądem roślin. Maja także inne wymagania agrotechniczne. Obie odmiany są natomiast odmianami mieszanymi.

Odmiana FLINT charakteryzuje się większą odpornością na niskie temperatury, wcześniej kwitnie i jest odporna na choroby. Jej ziarno jest średniej wielkości, prawie okrągłe, posiada grubą warstwę bielma szklistego, charakteryzuje się dużą gęstością i twardością.

Ta odmiana zalecana jest do uprawy w regionach północnych i północno wschodnich.

Odmiana DENT jest mniej odporna na chłody, ma wolniejszy początkowy rozwój i późniejsze kwitnienie. Jej ziarno jest  wydłużone i spłaszczone z charakterystycznym zagłębieniem na szczycie.

Ta odmiana lepiej sprawdzi się w cieplejszych regionach.

Inne cechy jakie powinna mieć kukurydza na ziarno

Obok wczesności, która jest najważniejszym parametrem przy wyborze kukurydzy na ziarno, istotne są inne czynniki.

Pierwszym z nich jest tolerancja na wylęganie. Jest to istotne w końcowych fazach wegetacji oraz przed zbiorem. Na przykład stojąca odmiana kukurydzy łatwiej się omłaca.

Kolejnym ważnym parametrem jest tolerancja na zmniejszoną obsadę. Zastosowanie nieodpowiedniej ilości wysiewu, może spowodować gorszą kondycje roślin, a co za tym idzie gorszy plon.

Dokonując wyboru kukurydzy na ziarno należy zwrócić uwagę, czy jest ona odporna na grzyby z rodziny fusarium. Występowanie tego grzyba całkowicie dyskwalifikuje kukurydzę w skupie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

czytaj dalej